Наш заклад піклуєт ься про розвит ок, виховання т а навчання ваших дітей,незважаючи на важкі випробування сьогодення. Освіт ня діяльніст ь закладу здійснюєт ься

в дист анційній формі. Для перегляду відео-занят ь педагогів ЗДО, використ овуйт е наст упне посилання: 

Феєр Євгенія https://youtube.com/@user-ns1ke3ev2v

Чорна Юлія  https://youtube.com/@user-bq5sf4wx3p     

Ляшук Нат алія https://youtube.com/@user-jl9rc7kf8і

 

 

20.05.2024