ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

Від 15.12.2022 р. № 2753 м. Вінниця

Про встановлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, та визнання такими, що втратили чинність пункти 1, 2, 3 рішення виконавчого комітету  міської ради   від 30.12.2021 № 3277

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», поста-нови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», виходячи із реальних фінансових можливостей бюджету Вінницької міської територіальної громади, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Установити з 01 січня 2023 року вартість харчування дітей в комуналь-них закладах дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади в день:

1.1. віком від одного до чотирьох років – 38,00 грн. (тридцять вісім гривень).

1.2. віком від чотирьох до шести (семи) років – 52,00 грн. (п’ятдесят дві гривні).

2. Установити розмір плати батьків за харчування дітей в закладах дошкі-льної освіти, розташованих у м. Вінниці, та у КЗ «Вінницько-Хутірський заклад дошкільної освіти Вінницької міської ради» – 75 % від вартості харчування в день.

3. Установити розмір плати батьків за харчування дітей в закладах дошкі-льної освіти, розташованих у селах Стадниця, Гавришівка, Малі Крушлинці, Писарівка, – 50 % від вартості харчування в день.

4. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2023 року пункти 1, 2, 3, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.12.2021 р. № 3277 «Про вста-новлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, та ви-знання такими, що втратили чинність пункти 1, 2, 3 рішення виконавчого комі-тету міської ради від 30.12.2020 № 2893 (зі змінами)».

5. Контроль завиконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова                                                               Сергій МОРГУНОВ

 

 

20.05.2024