Звіт директора Комунального закладу

«Заклад дошкільної освіти«Калинка»

Вінницької міської ради»

Наталії ЛЯШУК

перед колективом та громадськістю

за 2022-2023 н.р.21 липня 2023 рок

 

     Даний звіт розроблений на підставі наказу МОН України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» з метою інформування про статутну діяльність ЗДО в 2022-2023 навчальному році. Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

                ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЗ «ЗДО «КАЛИНКА» ВМР»

     Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Калинка» Вінницької міської ради» знаходиться за адресою: с. Гавришівка вул.Олега Августюка, 20-А .

Проектна потужність - 50 місць. У закладі функціонує 2 групи, які відвідує 38 дитини. Мова навчання – українська.

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:30 до 18:00.

                                     НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

     Зміст роботи закладу дошкільної освіти формувався відповідно до основних положень Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитинства».

    Вихователі в своїй роботі керувалися «Національною доктриною розвитку освіти в Україні», Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми «Дитина», що забезпечувало всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту».

    Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми лініями розвитку.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ КЗ «ЗДО «КАЛИНКА» ВМР»

ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

   У закладі дошкільної освіти працює 12 осіб, з них 4- педагогічні працівники та 8 осіб обслуговуючого персоналу. На опалювальний сезон заклад поповнюється 3 кочегарами котельні. В закладі наявна вакансія кухаря.

У складі педагогічного колективу: 1 директор та 3 вихователі

   Одним із основних напрямків роботи директора ЗДО є організація методичної роботи. В КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР» вона має різні форми: атестація педагогів; педради; колективні перегляди; відкриті заняття; підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів, робота методичного кабінету; семінари; консультації, семінари-практикуми та ін.

 З метою підвищення фахової майстерності, задоволення професійних інтересів усі педагоги протягом 2022-2023 н. р. відвідували заходи, що організовувались та проводились Комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради», а саме: методичні об’єднання, школи передового досвіду, семінари, семінари-практикуми. Переважна більшість заходів проводилась в онлайн-режимах на платформах Мееt та Zoom. Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку вихователів.

     В 2022-2023 навчальному році пройшла педагогічну атестацію   вихователь Бень Юлія Володимирівна. Атестувалась при комунальному закладі «Гавришівська гімназія Вінницького району Вінницької області» підтвердила свою відповідність займаній посаді, за результатами атестації їй було встановлено ІІ категорію.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЗДО

        Наступний напрямок діяльності керівника – організація освітнього процесу. З даного напрямку контролюю: дотримання вимог Базового компоненту та програми розвитку, планування освітньої роботи з дітьми, здійснення особистісно-орієнтованого підходу, контроль за проведенням занять та режимних процесів, використання інноваційних методик та ІКТ у роботі з дітьми, готовність дітей до навчання в школі, тощо.

       В зв’язку із введенням воєнного стану із квітня 2022 року заклад перейшов на дистанційну форму роботи . Задля успішного проведення освітнього процесу в закладі, педагогами використовувались новітні технології, розроблялися авторські проекти занять.  Заняття педагогами проводились в онлайн формі та в асинхронному режимі, проте вони, як і раніше були різнопланові, охоплювали всі розділи програми.

     Особливу увагу приділяли формуванню навичок учасників освітнього процесу в разі надзвичайних ситуацій, дотриманню БЖД і ОП, а також, розвитку нестандартного (дивергентного) мислення, адаптаційним навичкам до сучасного середовища, навичкам практичного життя, розвитку комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей .

     Освітній процес здійснювався відповідно до Базового компоненту та Програми розвитку дітей «Дитина». Освітній роботі приділялась значна увага, що підтверджують цілеспрямоване систематичне планування.

    Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2022 – 2023 навчальний рік, робота педагогічного колективу КЗ «ЗДО» Калинка» ВМР»  спрямовувалась на реалізацію завдань пріоритетного напряму освітньої діяльності:

  • вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно зарієнтованої педагогіки співобітництва, інтегрованого підходу до організації дитячої життєдіяльності.
  • Формування основ духовності на підставі народознавства.

   Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2022-2023 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

  • Продовжувати забезпечувати належні умови для отримання дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик.
  • Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.

    Протягом 2022-2023 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації, як онлайн так і офлайн.

   Формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2022-2023 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядалис актуальні та цікаві теми:

     - 02 вересня 2022 р. було проведено педраду «Схвалення плану роботи дошкільного закладу на 2022-2023 н.р.»

     - 19 грудня 2022р. - педраду «Національно-патріотичне виховання дітей –формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей"

     - 24 лютого 2023 р. – педраду «Освітній простір як засіб пізнавального розвитку дошкільника»

     - 30 травня 2023 р. – педраду «Підведення підсумків роботи КЗ «ЗДО «Калинка»ВМР» за 2022-2023 н.р.»

     Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків.

УЧАСТЬ У МІСЬКИХ ЗАХОДАХ

У 2022-2023 н.р. ЗДО брав участь у заходах, що організовувалися та проводилися Департаментом освіти та КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників ВМР». А саме : «Виставка –конкурс на кращу ляльку-мотанку  «Берегиня роду українського» та конкурс «Україна незламна, сильна, талановита» у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів» у закладах дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади.

 

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

    Сприяє успішній реалізації пріоритетного напряму  дієва взаємодія з родинами вихованців. Вихователями оформлено різноплановий довідково-інформаційний матеріал для батьків6 «Правила безпечної поведінки на дитячих майданчиках», «Профілактика дитячого  травматизму вдома», «Безпечне літо», «Дорожні пастки», «Безпека дошкільнят», «Спілкуванні в інтернеті», «Спілкування з незнайомими людьми» тощо.

    Педагогами надаються онлайн-консультації для родин вихованців:   «Вчимося правильно діяти  під час грози, повені, сильного вітру», «Щоб побут був безпечним», «Увага! Повітряна тривога», «Безпека дитини у побуті», «Малюки на дорозі», «Як підтримати дітей під час війни», «Правила поведінки на природі», «Безпечне довкілля –право кожного», «Вогонь і діти», «Здорова дитина –здорова родина», «Вікна – джерело безпеки, «Правила для населення при загрозі та виникненні надзвичайних  ситуацій»,  «Гриби – не для дітей»,  «Дитина та дорога», «Сам удома», «Зробимо свою квартиру безпечною», «Загальні дії при виникненні пожежі», «Діти і телевізор», «Попередження пожежі», «Поведінка батьків – приклад для наслідування», «Спілкування дітей з тваринами».

Також батьки були долучені до екологічної акції  «Посади дерево», завдяки якій на території закладу було висаджено фруктові дерева.

   Батьки вихованців закладу, були активними учасниками освітнього процесу, онлайн-конкурсів, онлайн-флешмобів, челенджів, що проводилися в дошкільному закладі та місті, які організовані у загально садовій групі соціальної  спільноті Facebook.

                                                                                                           СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

     Відповідно до наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради «Тижневик   протипожежних заходів» у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. в закладі  проведений Тиждень знань протипожежних заходів. Згідно з наказом Департаменту освіти Вінницької міської ради від   03.01.2023 р.  № 10  «Про проведення «Тижня безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти  в 2022-2023 н.р.»  в період з 15.05.2023 по 19.05.2023 р. в КЗ « ЗДО «Калинка» ВМР» проведено Тиждень безпеки дитини.  Проведено в період з 17.04.2023р. по 21.04.2023р. Тижня знань безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти «Калинка», проводилось за наказом Департаменту освіти № 204 від 04.04.2023 р. А також з 10.07.2023 по 14.07.2023 р у закладі проводився «Тиждень безпеки дитини» за наказом  №343 Департаменту освіти Вінницької міської ради від 06.07.2023р.

    Заходи Тижнів безпеки життєдіяльності сприяли удосконаленню   та закріплення питань безпеки вихованців, умінь та навичок з питань безпеки життєдіяльності педагогічного колективу   і обслуговуючого персоналу закладу  , грамотно та чітко діяти у разі загрози або виникнення  надзвичайних,  несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та в умовах загрози терористичного акту, формування свідомого та дбайливого ставлення дітей дошкільного віку до свого здоров’я.

    Педагогами всіх вікових груп в рамках проведення вище вказаних заходів були дистанційно проведені тематичні консультації, заняття, дидактичні ігри. для формування навичок безпеки життєдіяльності дитини.

    В закладі протягом минулого навчального року проводилася робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видавалися накази з охорони праці. Регулярно проводилися   інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією ЗДО були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, за організацією та проведенням освітньої роботи педагогами в онлайн формі: заняття, консультації, бесіди, робота з батьками.

     Особливе значення приділялось контролю роботи щодо формуванням безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях, під час повітряних тривог, тощо. Контролювались та аналізувались готовність вікових груп до начального року, стан ведення документації, створення умов для здійснення освітнього процесу, вивчався рівень впровадження програми розвитку «Дитина», робота педагогів з формування в дітей навиків з ОБЖД. На належному рівні в дистанційній формі в обох групах проходила організація виставок дитячих малюнків, фотовиставок, флешмобів, конкурсів, що сприяла прояву активності та творчості дітей і батьків.

    Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Перед початком нового навчального року перед колективом ЗДО стоять нові виклики сьогодення: створення безпечного середовища в умовах воєнного стану; цифровізація освітнього середовища та надання якісних   освітніх послуг під час воєнного стану: удосконалення роботи в дистанційній формі, освоєння нових освітніх платформ, створення відеозанять, формування вмінь локалізації освітнього процесу на одній платформі, активне залучення батьків до освітнього процесу, тощо. Згідно річного Плану роботи проведено   всі    заходи контролю і керівництва   освітнім процесом.

                                                                           АДМІНІСТРАТИВНО –ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА.

Впродовж 2022–2023 навчалього року проведено ряд заходів, направлених на покращення умов перебування дітей в ЗДО:

- проведено поточні ремонти усіх групових кімнат ЗДО;

- проведено ряд робіт з благоустрою території;

- за кошти працівників садочка та батьків посаджено 50 фруктових дерев;

- за спонсорські кошти пофарбовано забор на території закладу.

- заклад повністю забезпечено дезінфікуючими та миючими засобами – бюджетні кошти;

      Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території закладу.

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФОНДАМИ

      Протягом 2022-2023 н.р. працівники закладу дошкільної освіти активно співпрацювали із громадськими організаціями та фондами. Працівники закладу та батьки вихованців неодноразово приймали участь в акціях допомоги захисникам ЗСУ, перераховували кошти в Благодійний фонд .

 Практично всі працівники ЗДО займались волонтерською діяльністю, були задіяні в громадських роботах, які проводились для допомоги ЗСУ: плели маскувальні сітки, готували страви для бійців тероборони та ЗСУ, збирали та надавали гуманітарну допомогу переселенцям із східних регіонів країни та потерпілим внаслідок затоплення Херсонської області.

                                                                                                           ПІДСУМКИ

     В цілому рівень та результативність роботи в КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР»  за 2022 -2023 навчальний рік можна відзначити як задовільний. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно – педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

  Основною  проблемою КЗ «ЗДО «Калинка » ВМР», яка постає  перед директором та потребує вирішення в наступному році – це створення умов для безпечного перебування учасників освітнього процесу КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР» у 2023-2024 навчальному році (облаштування укриття) .

 Діяльність закладу згідно Статуту направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

   Колектив ЗДО налаштований в новому навчальному році на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження іновацій.

   Виношу подяку всім працівникам ЗДО та батькам вихованців, які не байдужі до життя нашого закладу, приймають активну участь в у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей та сподіваюсь на  на подальшу співпрацю.

 

Звіт директора Комунального закладу

«Заклад дошкільної освіти «Калинка»

Вінницької міської ради»

Світлани Захарчук

перед колективом та громадськістю

за 2021-2022 н.р.

 

 

29 серпня 2022 року

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

 

Дошкільний навчальний заклад «Калинка»-  це садок для дітей віком від трьох до шести (семи) років, у складі якого групи загального розвитку.

В своїй діяльності  педагогічний колектив керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими  нормативно - правовими актами, власним  Статутом.

    Зміст освітньої роботи з дітьми, форми організації освітнього процесу  відповідають основним вимогам і концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України (нова редакція 2021р.) та реалізуються через комплексну освітню програму для  дітей від 2 до 7 років «Дитина» ( нова редакція 2020 р.)

Організація освітнього процесу :

  • форми організації – колективна, індивідуальна;
  • типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Тривалість навчання упродовж організованої пізнавальної діяльності однієї дитини або окремої групи дітей відповідає Гранично допустимому  навантаженню на дитину  у дошкільних навчальних закладах  різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 № 446.

 

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Аналіз роботи КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР» за 2021-2022 навчальний рік.

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Калинка» Вінницької міської ради» знаходиться за адресою: с. Гавришівка, вул.. Гагаріна , 20А

Проектна потужність - 50 місць.

 

 Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:30 до 18:00

 Функціонує – 2 груп, які відвідує 44 дитини.

 

 

    Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2021 – 2022 навчальний рік, робота колективу комунального закладу «Заклад дошкільної освіти «Калинка» Вінницької міської ради»  спрямовувалась на реалізацію завдань пріоритетного напряму освітньої діяльності:

  • вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітнього процесу на засадахособистісно зарієнтованої педпгогіки співобітництва, інтегрованого підходу до організації дитячої життєдіяльності.
  • Формування основ духовності на підставі народознавства.

Для цього у дошкільному закладі  створено такі умови:

-   традиційно проводяться  методичні дні та години, роботу яких  спрямовано на вирішення питань розкриття творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу;

-   планомірно проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-   робота з організації освітнього процесу носить  творчий і пошуковий    характер  на діагностичній основі.

 Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально – дидактичний аудит. Склад педагогічного колективу: директор,  4 та вихователі .

  Аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу, віку педагогів засвідчили, що за параметрами колектив КЗ « ЗДО «Калинка»  ВМР» знаходиться на задовільному  рівні.       

 

 

 

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2021-2022 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

1. Продовжувати забезпечувати належні умови для отримання дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик.

2. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.

 3. Розвивати комунікативно-мовленнєву компетенцію та творчі здібності дітей дошкільного віку в процесі навчання і виховання під час різних видів діяльності.

 

      У 2021-2022 навчальний рік був непростим, та колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

     

Освітня діяльність

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями  методичного кабінету.

Протягом 2021-2022 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації, як онлайн так і офлайн.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2020-2021 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

- 29 серпня 2021 р. було проведено педраду Схвалення плану роботи дошкільного закладу на 2021-2022 н.р.

- 09 грудня 2021р. - педраду Патріотичне виховання шляхом ігрової діяльності

- 31 березня 2022 р. – педраду Трудове виховання дітей, як педагогічна проблема сучасності (орлайн)

- 19 травня 2022 р. –.- Підсумки навчально-виховної роботи ЗДО за 2021-2022 н.р. (онлайн)

 

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків. Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

 Сприяє успішній реалізації пріоритетного напряму  дієва взаємодія з родинами вихованців. Вихователями оформлено різноплановий довідково-інформаційний матеріал для батьків «Правила безпечної поведінки на дитячих майданчиках», «Профілактика дитячого  травматизму вдома», «Безпечне літо», «Дорожні пастки», «Безпека дошкільнят», «Спілкуванні в інтернеті», «Спілкування з незнайомими людьми» тощо. Педагогами надаються онлайн-консультації для родин вихованців  «Вчимося правильно діяти  під час грози, повені, сильного вітру», «Щоб побут був безпечним», «Увага! Побутова хімія», «Захистіть свою дитину від підозрілих  незнайомців» «Азбука безпеки», «Малятко – здоров’ятко», «Правила для населення при загрозі та виникненні надзвичайних  ситуацій», «Природа – друг, природа – ворог»; «Гриби – не для дітей»,  «Дитина та дорога», «Сам удома», «Зробимо свою квартиру безпечною», «Загальні дії при виникненні пожежі», «Діти і телевізор», «Попередження пожежі», «Отруйні гриби та ягоди», «Навчіть дитину бути обережною з незнайомцями», «Поведінка батьків – приклад для наслідування», «Спілкування дітей з тваринами». В рамках проведення Тижня знань  з безпеки життєдіяльності заплановано загально садовий челендж  «Про безпеку пам’ятай».

    Хочу подякувати родинам вихованців закладу, які були активними учасниками освітнього процесу, онлайн-конкурсів, онлайн-флешмобів, челенджів, що проводилися в дошкільному закладі та місті, які організовані у загально садовій групі  соціальної  спільноті Facebook.

 

Робота медичного  персоналу

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. На постійному контролі адміністрації закладу та медичної сестри М.М. Мазур дотримання у групах  розподілу на процеси життєдіяльності, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного  стану. Вагомим показником стану здоров’я дітей та рівня психологічного комфорту у групах є відвідування дітьми закладу.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей за антропометричними вимірюваннями наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно – оздоровчої роботи. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на оперативних нарадах при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

 

Організація харчування

Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякіс­ності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом року не зафіксовано.

   На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з Держпродспоживслужбою, щодня сестрою медичною старшою  

М.О. Мазур спільно із завідувачем закладу, кухарем та завідувачем господарства складались меню – розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою керівником ЗДО.

У закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби сестрою медичною старшою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Кухарем Данілевич І.В.  своєчасно відбирались добові проби у при­сутності сестри медичної старшої в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи  із зазначенням  дати, часу відбору та зберігались на харчоблоці одну добу. Помічники вихователів отримували їжу у спецодя­зі. Протягом 2021-2022н.р.  року режим харчування дітей не порушувався.

   Технологічне обладнання харчоблоку КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР» в робочому стані. Харчоблок забезпечений електроплитами, а з початку нового 2022 року і пароконвектоматом, що допомагає в приготуванні  їжі.

 Холодильне обладнання (холодильник) містить в собі термометри для контролю температурного режиму під час збереження продуктів харчування. Необхідним посудом харчоблок забезпечений, посуд промаркований щодо його об’єму та призначення. Також харчоблок оснащений терезами для вимірювання, які теж промарковані окремо від сирої та готової продукції. Весь кухонний інвентар промаркований, використовуються за призначенням.

Організація харчування у ЗДО проводилася відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерства охорони здоров’я України. Організація харчування в умовах закладу вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стояло на постійному контролі у адміністрації закладу. Щомісячно проводився оперативний контроль з боку завідувача, сестри медичної старшої;  дане питання заслуховувалося на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві. Організація харчування в закладі забезпечувалося, безпосередньо, працівниками харчоблоку та сестрою медичною старшою. Продукти харчування та продовольча сировина постачалася централізовано, постачальники  були визначені рішенням тендерного комітету. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою здійснювалися записи у Журналі обліку виконання норм харчування.

      На виконання низки законів та Наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» в закладі створено  постійно  діючу  робочу   групу  НАССР  для  розробки,  впровадження і  підтримки  процедури   забезпечення безпеки, засновані  на принципах НАССР.  Результатом   діяльності цієї групи стало забезпечення  надійного достовірного функціонування системи НАССР та здійснення постійної роботи  по впровадженню відповідних форм документування, які підтверджують функціонування системи НАССР.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Відповідно до наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради «Тижневик   протипожежних заходів» у період з 04.10.2021 р. по 08.10.2021 р. в закладі  проведений Тиждень знань протипожежних заходів. Згідно з наказом Департаменту освіти Вінницької міської ради від   8.11.2021 р.  554  «Про проведення «Тижня безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти  в 2021-2022 н.р.»  в період з 15.11.2021 по 19.11.2021 р. в КЗ « ЗДО «Калинка» ВМР» проведено Тиждень безпеки дитини.  Проведення в період з 25.04.2022 р. по 29.04.2022 р. Тижня знань безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти «Калинка», що працює  в дистанційній формі проводилось за наказом Департаменту освіти № 186 від 19.04.2022 р. та в період з 11.07.2022 р. по 15.07.2022 р (Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/6894-22 від 22.06.2022 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період). Заходи Тижнів безпеки життєдіяльності сприяли удосконаленню.  організаційної та практичної роботи з питань безпеки вихованців, практичного закріплення дітьми теоретичних знань, умінь та навичок з питань безпеки життєдіяльності,  практичній перевірці здатності дитячого колективу, педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу закладу  грамотно та чітко діяти у разі загрози або виникнення  надзвичайних,  несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та в умовах загрози терористичного акту, формування свідомого та дбайливого ставлення дітей дошкільного віку до свого здоров’я.

        Педагогами всіх вікових груп в рамках проведення вище вказаних заходів були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності.  Для проведення роботи з дітьми  з питання  безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять та поза ними. У батьківських групових соціальних спільнотах висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках», «Як діяти у разі повітряної тривоги», «Мінна небезпека», «Перша домедична допомого при пораненнях».

На нарадах при завідувачеві ЗДО постійно  розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Організація догляду за дітьми відбувалася під постійним контролем адміністрації та сестри медичної.

 В закладі протягом минулого навчального року проводилася робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видавалися накази з охорони праці. Регулярно проводилися  інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

         Випадків дитячого травматизму не зареєстровано.

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  закладі дошкільної освіти можна вважати на достатньому рівні.

Матеріально – технічна база

      Впродовж 2021–2022 навчального року поліпшення  матеріально – технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

      Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база закладу дошкільної освіти. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території закладу.

               Пріоритетним напрямом у сфері матеріально – технічного і освітньо – матеріального забезпечення освітньої діяльності облаштування укриття.

       Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес продуктивним та цікавим для дошкільнят.

        В цілому рівень та результативність роботи в КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР»  за 2021 – 2022 навчальний рік можна відзначити як задовільний. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно – педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

20.05.2024