Перелік додаткових освітніх послуг....
Результати моніторингу якості освіти....
ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ДИТИНИ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА Шановні громадяни! Під час реєстрації дитини до дитячого садочка дотримуйтесь таких правил: 1. Вводити персональні дані потрібно тільки українською мовою. 2. Дані про дитину повинні відповідати даним, що зазначені у свідоцтві про народження....
Статут  Статут І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ» (далі....
Мовою освітнього процесу в комунальному закладі «Закладі дошкільної освіти «Калинка»
Наявність вакантних посад, ....
КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР» надає освітні послуги дітям дошкільного віку, які проживають на території села Гавришівка Вінницького р-ну Вінницької обл.....
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Калинка» Вінницької міської ради» розташований....
      Звіт директора Комунального закладу
У КЗ «ЗДО «Калинка» ВМР» протягом 2023-2024 навчального року функціонує 2 різновікових групи із загальною кількістю 34  дитини.
  Базовий компонент дошкільної освіти (Нова редакція, 2021); Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина", (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О.,
Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Калинка» Вінницької міської ради»   ОБҐРУНТУВАННЯ
  Кадровий склад педагогічного персоналу комунального закладу «Заклад....
ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти комунального закладу «Заклад....